Katalogi wytwórni płytowych
Polonia Records (Orbis)
Polonia Records (Orbis) - 1957
Polskie płyty gramofonowe Polonia Records
Nagrane w Londynie przez ORBiS (Polonia) Ltd.
Reprodukowane w U.S.A. przez RCA VICTOR dla Drzewiecki Co.
Wszystkie płyty 10'', 78 r.p.m. Nietłukące się.
Płyty, podczas odtwarzania lub składowania, były grzeczne i się nie tłukły.
Udostępnił mgj.