Katalogi wytwórni płytowych
Muza
Muza - 1948
Spis płyt gramofonowych Muza - listopad 1948 r.
Nr. 1041 - 1078
Dzięki uprzejmości Jacka Żylińskiego - KPPG.
Muza - 1948
Spis płyt gramofonowych Muza - październik 1948 r.
Nr 1001 - 1040
Dzięki uprzejmości Jacka Żylińskiego - KPPG.
Muza - 1949
Katalog Płyt Muza - 1949-1950
Od Krzysztofa
Muza - 1949
Spis płyt gramofonowych Muza
Nr 1341 - 1376
październik 1949 r.
Dzięki uprzejmości Jerzego Gogacza.
Muza - 1949
Spis płyt gramofonowych Muza - styczeń 1949 r.
Nr. 1119 - 1157
Dzięki uprzejmości Jacka Żylińskiego - KPPG.
Muza - 1949
Kwiecień - Maj 1949 r.

Spis płyt gramofonowych Muza
Nr 1197 - 1233
Muza - 1949
Muzyka taneczna na płytach gramofonowych "Muza".
Dzięki uprzejmości Jacka Żylińskiego - KPPG.waw.pl
Muza - 1950
Katalog płyt laureatów IV międzynarodowego konkursu im. Fr. Chopina
udostępnił Jurek Gogacz
Muza - 1950
Spis płyt gramofonowych Muza Nr 1 - 1950 r.
Nr 1461 - 1506
Nagrania Władysława Kędry, muzyka ludowa, Ulubione melodie rozrywkowe i arie operetkowe
dzięki uprzejmości Jerzego Gogacza
Muza - 1950
Spis płyt gramofonowych Muza Nr 2 - 1950 r.
Nr 1457 - 1460 oraz 1507 - 1543
Nagrania chopinowskie
Muzyka operowa i popularna
Orkiestra harmonistów
Udostępnił Jerzy Gogacz
Muza - 1950
Spis płyt gramofonowych Muza nr 3 - 1950 r.
Nr 1544 - 1586
muzyka symfoniczna
arie operowe
muzyka ludowa
oraz pieśni masowe i rozrywkowe
udostępnił Jerzy Gogacz
Muza - 1950
Spis płyt gramofonowych Muza Nr 4 - 1950 r.
Nr 1587 - 1627
Utwory:
Fryderyka Chopina
Piotra Czajkowskiego
Grażyny Bacewiczówny
Aubrey Pankey - śpiewak murzyński
Pieśni do tekstów Adama Mickiewicza
Poezje Aleksandra Puszkina
Potpourri operetkowe
udostępnił Jerzy Gogacz
Muza - 1950
Spis płyt gramofonowych Muza nr 5 - 1950 r.
numery 1628 - 1667
Pianiści radzieccy
muzyka operowa i symfoniczna
pieśni masowe
muzyka popularna
udostępnij Jurek Gogacz
Muza - 1951
Muza - Specjalny Katalog Płyt
wydany z okazji miesiąca Pogłębiania Przyjaźni Polsko-Radzieckiej
udostępnił Jerzy Gogacz
Muza - 1951
Spis płyt gramofonowych Muza - nr 1 - 1951 r.
nr 1470 - 1471, 1668 - 1711
Chopin
muzyka operowa
pieśni polskie
pieśni masowe
muzyka popularna i rozrywkowa
Udostępnił Jerzy Gogacz
Muza - 1951
Spis płyt gramofonowych Muza - nr 3 - 1951 r.
Nr. 1755 - 1760, 1764 - 1794
Nagrania festiwalu muzyki polskiej
muzyka operowa
m popularna i rozrywkowa
udostępnił Jerzy Gogacz
Muza - 1951
Spis płyt gramofonowych Muza - nr 4 - 1951 r.
Nr 1732 1795 - 1831
Odznaczony Orderem Czerwonego Sztandaru Zespół Pieśni i Tańca Armii Radzieckiej im. A. Aleksandrowa
Odznaczony Nagrodą Państwową I-go stopnia Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"
arie operowe i pieśni
muzyka popularna i taneczna
od Jerzego Gogacza
Muza - 1952
Katalog płyt gramofonowych Muza - nr 1 - 1952
Nr 1853 - 1884

Wydany z okazji Zlotu Młodych Przodowników Budowniczych Polski Ludowej
Warszawa 20 - 22 VII 1952

Pieśni i piosenki młodzierzowe
Marsze
Muzyka taneczna
udostępnił Jurek Gogacz
Muza - 1953
Muza - październik - listopad 1953 r.
Specjalny katalog płyt wydany z okazji Miesiąca pogłębienia przyjaźni polsko-radzieckiej
udostąpnił Jurek Gogacz
Muza - 1953
Katalog Płyt Gramofonowych Muza nr 1 - 1953
katalogi 1911 - 1931
Piosenki
Muzyka taneczna
z kolekcji Jurka Gogacza
Muza - 1953
Płyty Muza
katalog płyt/kopii nagrań Poznańskiej Wytwórni Mewa (seria Melodje) wydanych na płytach Muza.
Z kolekcji Jurka Gogacza.
Muza - 1953
Katalog płyt gramofonowych Muza
Nr 3 - listopad 1953 r.
Numery 2078 - 2106
z kolekcji Jurka Gogacza
Muza - 1953
Katalog Płyt Gramofonowych Muza
Nr 4 - Grudzień 1953 r.

Hymny i pieśni żołnierskie
muzyka symfoniczna
Muzyka popularna i taneczna

Numery 2107 - 2136, 1755 1756
z kolekcji Jurka Gogacza
Muza - 1954
Nowe połączenia dawnych nagrań Muza
udostępnił Jurek Gogacz