Katalogi wytwórni płytowych
Odeon
Odeon
Wykaz płyt do użytku szkolnego.
Odeon, His Master's Voice, Columbia
Odeon
Płyty Odeon polskich nagrań.
American Odeon Corporation
New York

Odeon - 1930
ODEON - ogólny spis płyt - (styczeń 1930 - grudzień 1934 roku)

1. Spis rzeczy według rodzajów muzyk i (ork. symf., śpiew, muzyka taneczna i.t.p.);
oddzielnie repertuar rosyjski i ukraiński oraz repertuar niemiecki.
2. Spis alfabetyczny według tytułów utworów.
3. Spis numerowy płyt.
4. Spis kompozytorów muzyki poważnej.

ORKIESTRY SYMFONICZNE
RÓŻNE ORKIESTRY
ORKIESTRY DĘTE
ORKIESTRY CYGAŃSKIE
INSTRUMENTY SOLOWE
PIEŚNI RELIGIJNE
REPERTUAR WOJSKOWY
ARJE, PIEŚNI I PIOSENKI
RECYTACJE I MONOLOGI
ORKIESTRY TANECZNE
ORKIESTRY LUDOWE
MONOLOGI, SCENKI I PIOSENKI LUDOWE
REPERTUAR ROSYJSKI
REPERTUAR UKRAIŃSKI
REPERTUAR NIEMIECKI
Odeon - 1930
Spis płyt synagogalnych i żydowskich
Odeon-Elektro
lipiec 1930 r.
dzięki uprzejmości Sławomira
Odeon - 1934
Odeon - dodatek nr 15
maj - czerwiec - lipiec 1934 r.
Odeon - 1935
Odeon - 1935 r.
Dodatek listopad - grudzień
Odeon - 1936
Odon - His Master's Voice - Columbia
maj-czerwiec 1936 - dodatek Nr 10
Odeon - 1936
Odeon - sierpień/wrzesień 1936
dodatek nr. 11

Jan Kiepura "W blasku słońca"

płyty Odeon, Columbia i His Master's Voice
Odeon - 1936
Odeon, "His Master's Voice", Columbia
dodatek nr 2
Grudzień 1936
Odeon - 1937
Odeon
dodatek numer 8 - październik - listopad 1937 r.
Odeon - 1938
Odeon - dodatek 13. - 1938 r.
Od Krzysztofa.
Odeon - 1938
Odeon
dodatek nr 10 - styczeń/luty 1938 r.
Odeon - 1938
Dodatek numer 12
maj - czerwiec 1938 r.
Polona.pl
Odeon - 1938
Dodatek nr 11 - marzec - kwiecień 1938 r.
Odeon - 1939
Dodatek nr 4 kwiecień 1939
Odeon
Polona.pl
Odeon - 1939
Dodatek nr 5
czerwiec - lipiec 1939 rok
Polona.pl