Katalogi wytwórni płytowych
Syrena-Grand-Record
Syrena-Grand-Record - 1918
Nie wiem, który rok i jaki zakres. Coś około 1918 - 1924.
Udostępnił Jerzy (Jurek) Gogacz.
Syrena-Grand-Record - 1928
Syrena-Grand-Rekord
drugi dodatkowy spis 1928 r.