Katalogi wytwórni płytowych
Syrena-Electro
Syrena-Electro - 1929
Katalog ogólny płyt Syrena Electro

katalog niepełny - do strony 35 z ??
Od Bartka D.
Syrena-Electro - 1930
Syrena-Electro
kwiecień - maj 1930 r.
Syrena-Electro - 1930
Syrena-Electro
czerwiec - lipiec - sierpień 1930 r.
Syrena-Electro - 1930
Syrena-Electro
październik - listopad - grudzień 1930 r.
Syrena-Electro - 1932
Towarzystwo "Syrena-Rekord"
ulotka informacyjna przeznaczona do sklepów - katalog nowości.
09.11.1932 r.
dzięki uprzejmości Krzysztofa
Syrena-Electro - 1932
Syrena-Elektro
dodatek grudzień 1932
Syrena-Electro - 1933
КАТАЛЬОГ НАЙНОВіЙШИХ УНРАЇНСЬКИХ ЗНИМОК НА ПЛИТАХ "Сирена-Елєктро''
Katalog najnowszych ukraińskich nagrań na płytach "Syrena-Electro"
1933/1934 nr kat. 9195 - 9250
z kolekcji M. G. J.
Syrena-Electro - 1933
КАТАЛОГ УКРАЇНСЬКИХ КРУЖКІВ
Katalog ukrainskich płyt
z kolekcji M. G. J.
Syrena-Electro - 1934
Dodatek 1 i 2
styczeń luty marzec kwiecień 1934
Co ciekawe, w dodatku tym orkiestra wytwórni zapisywana jest jako "Syrena-Rekord".
Syrena-Electro - 1934
Dodatek nr 5
wrzesień, październik 1934 r.
Syrena-Electro - 1935
Syrena-Electro (bez okładki i opisu)
Dodatek z 1935 (lato)
Syrena-Electro - 1936
Dodatek nr 4
kwiecień 1936 r.
Syrena-Electro - 1936
Maj 1936 - dodatek nr 5
Syrena-Electro - 1936
Płyty Syrena dla szkoły i nauki
z zieloną etykietą
Recytacje arcydzieł literatury polskiej - nagrania od 1933 do 1936 roku.
dzięki uprzejmości Krzysztofa
Syrena-Electro - 1936
Dodatek nr 9/10
październik 1936 r.
Syrena-Electro - 1937
Dodatek Nr 15 - marzec 1937
Syrena-Electro - 1938
Dodatek nr 9
grudzień 1938 r.