???
???
polka
???
???
monolog komiczny
???
???
rewia ”Maj za pasem”
1903
operetka ”Bruder Straubinger” (Wesoły inwalida)
piosenka, walc
1937
film ”Trójka hultajska”
foxtrot
1932
film ”The Big Broadcast”
wiosenny foxtrot
???
???
film ”Piętro wyżej”