???
???
polka
???
???
film ”Piętro wyżej”
???
???
rewia ”Maj za pasem”
1932
film ”The Big Broadcast”
wiosenny foxtrot
1917
musical ”Maytime”, film ”Gdy kwitną bzy”
walc angielski