1931
rewia ”Grunt to flota”
foxtrot wesoły
1936
film ”Au son des guitares”
tango
1938
operetka ”Anita und der Teufel”
piosenka
1933
rewia ”Wiosna i miłość”
walc hawajski
1936
film ”Barbara Radziwiłłówna”
piosenka
1929
rewia ”Dookoła Bartel”, rewia ”Będzie gorąco czyli dwie możliwości”
foxtrot
1931
rewia ”Hallo! Ameryka”
tango