???
???
dialog, scena komiczna
???
???
monolog komiczny
???
???
dialog komiczny
???
???
scena komiczna
szmonces, dialog komiczny
1930
rewia ”Zjazd Centrośmiechu”, film ”Król Jazz” (King of Jazz)
walc angielski