1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
31
1938
???
film ”Powrót o świcie” (Retour à l’aube)
pieśń
33
1851
???
opera ”Rigoletto”
aria
34
1929
operetka ”Kraina uśmiechu” (Das Land des Lächelns)
walc
35
1890
???
opera ”Dama pikowa” (Пиковая дама)
aria
37
???
???
scena komiczna
43
???
operetka ”Modelka” (Das Modell)
walczyk
44
???
???
piosenka
45
???
???
scena komiczna
46
1908
???
operetka ”Rozwódka” (Die geschiedene Frau)
walc
48
1913
???
operetka ”Gri-Gri” (GriGri)
walc
50
???
???
polka
53
1927
???
rewia ”Jak i gdzie” (”Wann und wo”)
one-step
54
???
???
walc, kuplety
58
???
bajka z muzyką i śpiewem
59
???
???
walc