1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
241
???
???
kuplet
243
???
???
skecz, scena komiczna
245
???
???
scena rodzajowa, ludowa
247
1928
???
???
scena komiczna
249
1850
???
opera ”Lohengrin”
aria, duet
250
???
???
scena komiczna
251
1929
???
???
scena komiczna
252
???
???
scena komiczna
257
1948
???
scena humorystyczna, utwór charakterystyczny
259
???
???
komiczna scena
263
1927
???
???
scena komiczna
267
???
???
monolog
268
???
???
duet komiczny