1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
245
1933
scenka charakterystyczna
246
???
???
scena komiczna
247
???
???
scena komiczna
248
???
scena komiczna
249
???
???
polka
251
???
???
scena komiczna
252
???
???
scenka komiczna
254
1908
???
? operetka ”Bohaterowie” (Der tapfere Soldat)
walc
255
1927
???
rewia „To trzeba zobaczyć”
tango
257
???
???
kuplet
259
???
???
skecz, scena komiczna
260
???
???
walc
262
???
???
scenka charakterystyczna
263
???
???
scena rodzajowa, ludowa
265
1928
???
???
scena komiczna
267
1850
???
opera ”Lohengrin”
aria, duet
268
1929
???
???
scena komiczna
269
???
???
scena komiczna
270
???
pieśń ludowa