1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
301
???
???
scenka komiczna
302
???
???
scena komiczna, duet komiczny
304
???
???
dialog komiczny
307
1933
???
scenka ludowa
310
1927
???
dialog komiczny
311
1927
???
???
mazur, duet komiczny
312
???
???
komiczny utwór
314
???
???
monolog żydowski
315
???
???
duet komiczny