1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
92
???
???
sztajerek
93
???
???
bożonarodzeniowa scena humorystyczna
96
1927
???
???
scena komiczna
99
1929
???
???
scena komiczna
100
???
???
mazurek
101
???
???
105
???
???
krakowiak
107
1930
film ”Feldmarszałek”, ”K. und K. Feldmarschall” (Der Falsche Feldmarschall)
marsz
108
???
scenka humorystyczna
109
???
???
oberek
110
???
???
duet komiczny, wiązanka oberków
111
???
???
duet komiczny, wiązanka krakowiaków
112
???
scenka humorystyczna
114
???
???
scena komiczna
117
???
???
dialog, komiczna scena
119
???
duet komiczny