1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
91
???
???
wiązanka pieśni
92
1872
???
opera ”Borys Godunow” (Борисъ Годуновъ)
aria
93
???
???
scena komiczna
94
1938
monolog komiczny (melodeklamacja)
96
1925
rewia ”Pomalutku aż do skutku”
shimmy-foxtrot
97
1931
operetka ”Kwiat Hawaju”
foxtrot
98
???
???
scenka charakterystyczna
99
???
???
dialog komiczny
100
1926
???
scena komiczna
103
???
???
polka
104
???
???
bożonarodzeniowa scena humorystyczna
105
???
???
polka
108
1927
???
???
scena komiczna
110
1929
???
???
scena komiczna
112
???
???
116
???
scenka humorystyczna
117
???
???
duet komiczny, wiązanka oberków
118
???
???
duet komiczny, wiązanka krakowiaków
119
???
scenka humorystyczna
120
???
???
scena komiczna