1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
273
1933
scenka charakterystyczna
274
???
???
scena komiczna
275
???
???
scena komiczna
276
???
scena komiczna
278
???
???
scena komiczna
279
???
???
scenka komiczna
281
1908
???
? operetka ”Bohaterowie” (Der tapfere Soldat)
walc
283
1927
???
rewia „To trzeba zobaczyć”
tango
285
???
???
kuplet
287
???
???
skecz, scena komiczna
288
???
???
walc
290
???
???
scenka charakterystyczna
292
???
???
scena rodzajowa, ludowa
294
1928
???
???
scena komiczna
296
1850
???
opera ”Lohengrin”
aria, duet
297
1929
???
???
scena komiczna
298
???
???
scena komiczna
299
???
pieśń ludowa