1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Tytuł
rok
nuty
kompozytor
autor tekstu
pochodzenie
gatunek
272
???
scena komiczna
275
1933
scenka charakterystyczna
276
???
???
scena komiczna
277
???
???
scena komiczna
278
???
scena komiczna
279
???
???
pieśń ludowa
281
???
???
scena komiczna
282
???
???
scenka komiczna
284
1908
???
? operetka ”Bohaterowie” (Der tapfere Soldat)
walc
286
1927
???
rewia ”To trzeba zobaczyć”
tango
288
???
???
kuplet
289
???
???
skecz, scena komiczna
290
???
???
walc
292
???
???
scenka charakterystyczna
294
???
???
scena rodzajowa, ludowa
296
1928
???
???
scena komiczna
298
1850
???
opera ”Lohengrin”
aria, duet
299
1929
???
???
scena komiczna
300
???
???
scena komiczna