1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tytuł
rok
nuty
kompozytor
autor tekstu
pochodzenie
gatunek
421
1927
???
rewia ”To trzeba zobaczyć”
tango
422
???
???
kuplet
423
???
???
skecz, scena komiczna
424
1930
rewia ”Czy pani lubi bez?”
foxtrot
425
???
???
walc
427
???
???
piosenka
428
???
???
scenka charakterystyczna
430
???
???
scena rodzajowa, ludowa
431
???
???
scena ludowa
433
1928
???
???
scena komiczna
435
???
???
scenka charakterystyczna
437
???
???
scena komiczna
438
1929
???
???
scena komiczna
439
???
???
scena komiczna
442
???
pieśń ludowa
444
???
???
kolęda