1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
183
???
???
krakowiak
185
1930
film ”Feldmarszałek”, ”K. und K. Feldmarschall” (Der Falsche Feldmarschall)
marsz
186
???
scenka humorystyczna
187
???
???
oberek
188
???
???
duet komiczny, wiązanka oberków
189
???
???
duet komiczny, wiązanka krakowiaków
190
???
scenka humorystyczna
192
???
???
scena komiczna
196
???
???
dialog, komiczna scena
198
???
duet komiczny
203
???
???
mazurek
204
???
???
piosenka komiczna
205
???
???
pieśń kościelna
206
1929
rewia ”Zabawki dla Warszawki”
slowfox
209
???
kuplet komiczny
210
???
scena komicza