1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Tytuł
rok
nuty
kompozytor
autor tekstu
pochodzenie
gatunek
181
1928
???
???
scena komiczna
182
???
???
motyw ludowy
185
???
???
skecz, scena komiczna
186
???
???
dialog komiczny
187
???
???
polka
188
1927
???
monolog komiczny
190
???
???
pieśń góralska
194
1907
operetka ”Manewry jesienne” (Tatárajárás)
aria
197
???
motyw ludowy
199
???
motyw ludowy
201
1922
scena komiczna
203
???
???
oberek
204
???
???
polka, scena komiczna
205
???
???
polka
206
1928
???
???
skecz, scena komiczna
207
1930
???
???
scena komiczna
208
???
???
scenka ludowa
209
???
???
scena ludowa
210
1933
???
???
scena komiczna