Katalogi wytwórni płytowych
His Master's Voice
His Master's Voice - 1927
Gramofon
Kompletny spis dwustronnych płyt z etykietą granat i czarną
marki wszechświatowej "His Master's Voice" - "Głos swego pana"
1927