1934
film ”Kocha, lubi, szanuje”
slowfox
1933
film ”Parada rezerwistów”
foxtrot kryzysowy
1946
film ”Wielka droga” (La Grande Strada)
1935
film ”12 krzeseł”
walc wiedeński