Stare Melodie na Facebook
StareMelodie.pl - kanał RSS
audycja radiowa bajka muzyczna balet baśń dramatyczna cykl dramat dramat muzyczny farsa film komedia komedia muzyczna musical opera opera buffa operetka poemat epicki powieść poetycka program publikacja reklama reklama marki reklama płyt rewia sielanka słuchowisko radiowe suita sztuka śpiewogra tomik wodewil zbiór pieśni
rewia ”Nos do góry” (1931 r.)
piosenka hiszpańska
teatr ”Qui pro Quo”
muzyka: Marian Hemar
słowa: Marian Hemar
teatr ”Qui pro Quo”
słowa: Julian Tuwim