Stare Melodie na Facebook
StareMelodie.pl - kanał RSS
audycja radiowa
balet
baśń dramatyczna
cykl
dramat
dramat ludowy
dramat muzyczny
farsa
film
film krótkometrażowy
komedia
komedia muzyczna
misterium ludowe
musical
opera
opera buffa
opera werystyczna
operetka
poemat epicki
powieść poetycka
program
publikacja
reklama
reklama marki
reklama płyt
rewia
rewia muzyczna
rewia objazdowa
sceny liryczne
sielanka
słuchowisko radiowe
suita
sztuka
sztuka muzyczna
śpiewogra
tomik
wodewil
zbiór pieśni
rewia
”Zjazd Centrośmiechu” (1930 r.)
teatr ”Qui Pro Quo”
muzyka: Milton Ager
słowa: Marian Hemar
teatr ”Qui Pro Quo”
muzyka: Frank Magine
słowa: Marian Hemar
teatr ”Qui Pro Quo”
muzyka: Mabel Wayne
słowa: Marian Hemar
teatr ”Qui Pro Quo”
muzyka: Gus Edwards
słowa: Marian Hemar
tango hiszpańskie
teatr ”Qui Pro Quo”
słowa: Marian Hemar
walc angielski
teatr ”Qui Pro Quo”
słowa: Marian Hemar