Stare Melodie na Facebook
StareMelodie.pl - kanał RSS
audycja radiowa
balet
baśń dramatyczna
cykl
dramat
dramat muzyczny
farsa
film
film krótkometrażowy
komedia
komedia muzyczna
musical
opera
opera buffa
operetka
poemat epicki
powieść poetycka
program
publikacja
reklama
reklama marki
reklama płyt
rewia
sceny liryczne
sielanka
słuchowisko radiowe
suita
sztuka
śpiewogra
tomik
wodewil
zbiór pieśni
rewia ”Czy Anna jest panna?” (1928 r.)
foxtrot automobilowy
teatr ”Qui Pro Quo”
muzyka: Artur Gold
słowa: Julian Tuwim
teatr ”Morskie Oko”, teatr ”Qui Pro Quo”
muzyka: Mabel Wayne
foxtrot automobilowy
teatr ”Morskie Oko”