Stare Melodie na Facebook
StareMelodie.pl - kanał RSS
audycja radiowa
balet
baśń dramatyczna
cykl
dramat
dramat ludowy
dramat muzyczny
farsa
film
film krótkometrażowy
komedia
komedia muzyczna
musical
opera
opera buffa
opera werystyczna
operetka
poemat epicki
powieść poetycka
program
publikacja
reklama
reklama marki
reklama płyt
rewia
rewia objazdowa
sceny liryczne
sielanka
słuchowisko radiowe
suita
sztuka
śpiewogra
tomik
wodewil
zbiór pieśni
rewia
”Zabawki dla Warszawki” (1929 r.)
teatr ”Morskie Oko”
muzyka: Artur Gold
tango
teatr ”Morskie Oko”
slowfox
teatr ”Morskie Oko”
muzyka: Henryk Wars
tango-serenata
teatr ”Morskie Oko”
muzyka: Artur Gold
walc-boston
teatr ”Morskie Oko”
muzyka: Al Sherman
teatr ”Morskie Oko”
muzyka: Henryk Wars