1931
film ”Dziesięciu z Pawiaka”
piosenka
1939
film ”Królewna Śnieżka”
foxtrot
1938
film ”Królewna Śnieżka”
wiązanka melodii
1937
film ”Trójka hultajska”
foxtrot