1932
film ”10% dla mnie”, rewia ”Bomba wybuchła!”
walc wiedeński
1946
film ”Wielka droga”
slowfox
1928
rewia ”Gwiazdy Warszawy”, obraz ”Miłość w pięciu językach”
tango
1936
film ”Mały marynarz”
walc angielski
1921
tomik ”30 nowych piosenek kabaretowych”
???
???
scena komiczna
1938
rewia ”Dla ciebie, Warszawo”
foxtrot
1930
rewia ”Zjazd Centrośmiechu”, film ”Król Jazzu”
walc angielski
1934
film ”Gruß und Kuß - Veronika”
foxtrot