1934
film ”Śluby ułańskie”
walc angielski
???
???
piosenka wojskowa
1934
film ”Śluby ułańskie”
marsz
???
???
piosenka wojskowa
???
???
marsz
1921
tomik ”30 nowych piosenek kabaretowych” (1921 r.)
piosenka ułańska
1932
film ”Ułani, ułani, chłopcy malowani”
marsz-foxtrot
???
???
wiązanka piosenek żołnierskich
1917
piosenka żołnierska