1934
film ”Kocha, lubi, szanuje”
slowfox
1927
???
???
duet komiczny