???
???
polka
???
???
polka, duet komiczny
???
???
oberek
1924
rewia ”Hallo! Ciotka!”, rewia ”Der Harem auf Reisen”
shimmy-fox
1938
film ”Królowa Przedmieścia”
foxtrot
???
???
polka
???
???
oberek
???
???
walc
1937
krakowska piosenka ludowa
1930
rewia ”Ram-pam-pam”
piosenka
???
???
polka
???
???
krakowiak
???
???
kuplety humorystyczne ze śmiechem i fortepianem