1942
film ”Lo Sconosciuto di San Marino”
marsz
publikacja ”Dwie pieśni o panu prezydencie”
pieśń
1921
tomik ”30 nowych piosenek kabaretowych” (1921 r.)
piosenka ułańska
???
???
piosenka żołnierska legionowa
1908
pieśń patriotyczna
1915
rewia ”Vivat wolność”
piosenka walc
XVII w.
???
???
pieśń rycerska
1915
???
pieśń legionowa