1939
film ”Żołnierz królowej Madagaskaru”
mazur
1933
scenka humorystyczna
1929
rewia „Cała Warszawa (zobaczyć musi to)”
foxtrot
???
???
slowfox
???
monolog komiczny
???
???
piosenka
1930
rewia ”Podróż naokoło świata”
foxtrot
1933
scenka humorystyczna
1928
rewia ”Publiczność ma głos!”
one-step
1933
obraz ”Nad Wisłą” rewii ”Dodatek nadzwyczajny”
tango
1929
rewia ”Zabawki dla Warszawki”
foxtrot
1936
tango andrusowskie, à la Wiech