1939
film ”Żołnierz królowej Madagaskaru”
mazur
1929
rewia „Cała Warszawa (zobaczyć musi to)”
foxtrot
1930
rewia ”Podróż naokoło świata”
foxtrot
rosyjska pieśń ludowa
melodia tradycyjna
słowa ludowe
kuplety
1933
obraz ”Nad Wisłą” rewii ”Dodatek nadzwyczajny”
tango
1936
tango andrusowskie, à la Wiech