1939
film ”Żołnierz królowej Madagaskaru”
mazur
1933
scenka humorystyczna
1929
rewia „Cała Warszawa (zobaczyć musi to)”
foxtrot
1930
rewia ”Podróż naokoło świata”
foxtrot
1928
rewia ”Publiczność ma głos!”
one-step
1933
obraz ”Nad Wisłą” rewii ”Dodatek nadzwyczajny”
tango
1936
tango andrusowskie, à la Wiech