1939
film ”Żołnierz królowej Madagaskaru”
mazur
1933
scenka humorystyczna
1929
rewia ”Cała Warszawa (zobaczyć musi to)”
foxtrot
???
???
slowfox
???
monolog komiczny
???
???
piosenka
1930
rewia ”Podróż naokoło świata”
foxtrot
1950
wodewil ”Wodewil warszawski, czyli śluby murarskie”
piosenka-slowfox
1946
program ”Gwiazdy znad Wisły”
walc
1933
scenka humorystyczna
1959
film ”Café pod Minogą”
walc
1927
???
rewia ”Jak kochają Warszawianki”
piosenka
1928
rewia ”Publiczność ma głos!”
one-step
1933
obraz ”Nad Wisłą” rewia ”Dodatek nadzwyczajny”
tango
1936
tango andrusowskie, à la wiech