1946
film ”Wielka droga” (La Grande Strada)
tango
1957
???
audycja radiowa ”Dla każdego pisanka”
foxtrot
1921
tomik ”30 nowych piosenek kabaretowych” (1921 r.)
piosenka ułańska
???
???
piosenka lwowska
1957
???
audycja radiowa ”Dla każdego pisanka”
foxtrot