1946
film ”Wielka droga” (La Grande Strada)
tango
1957
audycja radiowa ”Dla każdego pisanka”
foxtrot
1921
tomik ”30 nowych piosenek kabaretowych” (1921 r.)
piosenka ułańska
???
???
piosenka lwowska
???
???
walc
1957
???
audycja radiowa ”Dla każdego pisanka”
foxtrot