1939
film ”Żołnierz królowej Madagaskaru”
mazur
1929
rewia „Cała Warszawa (zobaczyć musi to)”
foxtrot
1942
film ”Lo Sconosciuto di San Marino”
marsz
1953
film ”Przygoda na Mariensztacie”
piosenka
slowfox socjalistyczny
1930
rewia ”Uśmiech Warszawy”
foxtrot
1915
???
pieśń legionowa
1948
film ”Skarb”
foxtrot
1933
obraz ”Nad Wisłą” rewii ”Dodatek nadzwyczajny”
tango