1939
film ”Żołnierz królowej Madagaskaru”
mazur
1933
scenka humorystyczna
1929
rewia „Cała Warszawa (zobaczyć musi to)”
foxtrot
1942
film ”Lo Sconosciuto di San Marino”
marsz
???
???
piosenka
1953
film ”Przygoda na Mariensztacie”
piosenka
slowfox socjalistyczny
1926
???
monolog komiczny
1930
rewia ”Uśmiech Warszawy”
foxtrot
???
???
walc
1933
scenka humorystyczna
???
???
monolog komiczny
1948
film ”Skarb”
foxtrot
1928
rewia ”Publiczność ma głos!”
one-step
1933
obraz ”Nad Wisłą” rewii ”Dodatek nadzwyczajny”
tango