1939
film ”Żołnierz królowej Madagaskaru”
mazur
1933
scenka humorystyczna
1929
rewia ”Cała Warszawa (zobaczyć musi to)”
foxtrot
1942
film ”Lo Sconosciuto di San Marino”
marsz
1953
film ”Przygoda na Mariensztacie”
piosenka, walczyk
slowfox socjalistyczny
1926
???
monolog komiczny
1946
program ”Gwiazdy znad Wisły”
walc
1930
rewia ”Uśmiech Warszawy”
foxtrot
1933
scenka humorystyczna
???
???
walc
1937
rewia ”Słońce w Cyruliku”
walc
???
???
monolog komiczny
1959
film ”Café pod Minogą”
walc
1927
???
rewia ”Jak kochają Warszawianki”
piosenka
1948
film ”Skarb”
foxtrot
1928
rewia ”Publiczność ma głos!”
one-step
1933
obraz ”Nad Wisłą” rewia ”Dodatek nadzwyczajny”
tango