???
???
oberek
1942
film ”Lo Sconosciuto di San Marino”
marsz
???
???
piosenka żołnierska
???
???
kujawiak
1921
tomik ”30 nowych piosenek kabaretowych” (1921 r.)
piosenka ułańska
???
???
piosenka żołnierska
1921
na melodię ”Pożegnanie Słowianki”
pieśń partyzancka
???
???
walc
1933
piosenka żołnierska
???
???
oberek