1942
film ”Lo Sconosciuto di San Marino”
marsz
???
???
krakowiak
???
???
kujawiak
1921
tomik ”30 nowych piosenek kabaretowych”
piosenka ułańska
???
???
piosenka żołnierska
???
???
walc
1933
piosenka żołnierska
???
???
oberek