1957
???
???
audycja radiowa ”Dla każdego pisanka”
tango
1946
film ”Wielka droga” (La Grande Strada)
tango
1957
???
audycja radiowa ”Dla każdego pisanka”
foxtrot
1936
film ”Będzie lepiej”
foxtrot
1921
tomik ”30 nowych piosenek kabaretowych” (1921 r.)
piosenka ułańska
???
piosenka charakterystyczna
???
???
piosenka lwowska
1939
film ”Serce Batiara”
walc
???
???
piosenka lwowska
1957
???
audycja radiowa ”Dla każdego pisanka”
foxtrot