Tytuł
Muzyka
Słowa
R. Palester W. Daniłowski
???
R. Palester W. Daniłowski
???
???
M. Miksne
A. Thomas
???
T. Bałuciński
???
???
???
???
M. Hemar
???
M. Miksne
A. Rubinstein
???
E. Kálmán
???
G. Bizet
???
J. Bach C. Gounod
???
J. Markowski
???
J. Flynn
???
???
R. Kiersnowski
???
A. Włast
???
J. Gillowa
J. Beneš
???
???
M. Domosławski
J. Markowski
???
???
???
???
???
???
W. Zientarski
B. Siergiejewicz Płotnikow
???
???
???
R. Katscher
???
???
???
H. Rosner
???
O. Straus
???
F. Hermann
???
Z. Karasiński S. Kataszek F. Melodyst
???
B. Huntley
???
???
W. Ilcewicz
???
J. Tuwim
U. Minucci
???
???
J. Woźnicki
???
???
R. Schumann
???
???
???
J. Pierpont
???
???
???
???
???
L. Denza
???
C. Robert
???
W. Hudson
???
S. Romberg
???
C. Maxwell
???
L. Prima
???
P. Ábrahám
???
???
???
???
???
???
???
W. Krogulski
???
???
S. Przesmycki
H. Kjerulf
???
???
T. Wandycz
K. Rysterówna
???
???
S. Przesmycki
???
A. Włast
A. Gottler S. Clare M. Pinkard
???
???
???
U. Giordano
???
W. Kollo
???
???
J. Machniewicz
???
???
???
K. Tom
???
A. Włast
J. Lang
???
???
???
???
M. Hemar
???
F. Karpiński
???
T. Żeromski
???
k. Damrot
J. Strauss (syn)
???
???
J. Kochanowski
???
L. Schiller
???
W. Budzyński
???
???
T. Evans
???
F. Alonso
???
???
L. Lawiński
???
???
A. Buzzi-Peccia
???
???
S. Ratold
???
???
M. Lucarelli
???
V. Schertzinger
???
N. Rimski-Korsakow
???
???
???
???
???
???
F. Konarski
???
???
???
P. Dahlman
Z. Karasiński S. Kataszek
???
A. Ketèlbey
???
???
T. Kryska-Karski
F. Nowowiejski
???
P. Bułachow
???
V. Herbert
???
???
K. Brodziński
J. Beneš
???
S. Moniuszko
???
???
J. Tuwim
R. Mercier
???
S. Weiss
???
R. Wagner
???
C. Conrad S. Mitchell A. Gottler
???
???
???
???
L. Ludwikowski
???
W. Janota
???
???
???
S. Zahajkiewicz
J. Offenbach
???
???
J. Tuwim
P. Mascagni
???
S. Gastaldon
???
W. Krajkowski
???
???
J. Kamiński S. Witwicki
W. Daniłowski
???
???
A. Bartels
E. Goldberger I. Wesby
???
???
???
W. Kollo
???
. Skwieciński
???
???
T. Żeromski
E. Meyer-Helmund
???
R. Leoncavallo
???
H. Akst
???
W. Suchocki
???
M. Wayne
???
???
H. Rostworowski
???
L. Romanowska
???
???
???
???
W. Kaczyński
???
???
A. Włast
???
???
???
???
J. Massenet
???
B. Green L. Brown B. Homer
???
T. Koehler H. Arlen
???
???
???
???
T. Żeromski
N. Brown
???
???
???
???
???
F. Markush
???
???
???
???
???
J. Esauł
???
???
???
W. Daniłowski
???
T. Cottrau
???
???
L. Ludwikowski
???
???
???
???
J. Petersburski K. Englard
???
J. Padilla
???
???
???
F. Crumit
???
???
Z. Bajkowska
???
???
???
???
M. Julski
???
F. Campana
???
J. Lanner
???
???
???
A. Sullivan
???
???
???
???
W. Budzyński
???
S. Ratold
I. Podgórski
???
K. Namysłowski
???
???
Z. Bajkowska
J. Massenet
???
I. Podgórski
???
A. Orłowski
???
F. Halévy
???